CMR Konsultant

 

Veritatis simplex oratio est (Seneca)


Tutvustus
CMR Konsultant* tegutseb alates 1998. aastast ettevõtete nõustamise, õigusvaidlustes esindamise ja koolitamisega  rahvusvahelise transpordi-, väliskaubandus- ja
kindlustusõiguse alal; samuti muudes küsimustes nagu vaidlused üüri-, laenu-, liising-, töölepingu jt üle.

CMR Konsultant esindab klienti nii kohtuvälise läbirääkimiste käigus kui ka kohtumenetluses. Enamasti on CMR Konsultant saanud olla kliendile abiks võlanõude sissenõudmisel, kahjuhüvitise sissenõudmisel, alusetu võla- või kahjunõude maksmisest keeldumisel ning vajadusel kaitsenud kliendi huve tsiviilkohtus. Samuti lepingute koostamisel ja täiendamisel ning kliendi  nõustamisel ja koolitamisel õigusvaidlusi põhjustavate riskide minimeerimiseks.

*Alates 01.09.2019 on kaubamärgi "CMR Konsultant" omanikuks CMR Õigusabi OÜ.